Wellicht voel ook jij dat er veel gaande is in de wereld. 


Wellicht voel ook jij dat dat wat er gebeurt op één of meerdere scènes op het wereldtoneel niet of niet meer klopt voor jou.


Wellicht voel ook jij de behoefte om echt te leven, om de weg van over-leven naar waar-achtig leven te gaan.


Mijn levende weg is een route met de weg als bestemming, het vuur aanwakkerend op jouw weg.


Welkom op jouw levende weg.


We nodigen je uit om samen met ons op pad te gaan. Elk ons unieke pad. Elk met onze unieke kleur. Elk op onze tijd, op ons ritme, op ons tempo.


Levende onderweg groet,


barbele en iele  


Blijf op de hoogte

Wat je terugvindt op deze pagina


~ voorstelling van mijn levende weg

~ mijn levende weg kaartensets

~ workshop mijn levende weg

~ download handleiding mijn levende weg

~ mjin levende weg: waarom? voor wie? wat? hoe? de essentie?

~ over iele en barbele


We werken kaartensets uit binnen 14 thema's


*Een kaartenset bestaat uit

~ een zakje met 120 info en reflectievragen mbt bepaald thema

~ mijn levende weg balpen

~ mijn levende weg hartleiding


De kaartensets van onderstaande thema's  zijn reeds  ontwikkeld en aan te kopen:

~ soevereiniteit

~ opvoeding & onderwijs

~ economie & financieel

~ identiteit & relaties

~ geboorte & sterven

~ wetenschapMijn levende weg, waarom?


Er is momenteel heel veel gaande in de wereld. De feiten die gebeuren kaderen in een gigantische bewustzijnstransformatie van zowel de mensheid, de aarde als het universum. We leven niet zozeer in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk.


Binnen de spirituele wereld wordt er gesproken van de overgang van het vissentijdperk naar het watermantijdperk. Of van 3D naar 5D (via 4D ;-)). De Maya's hadden dit 'voorspeld'. Maar ook in bijvoorbeeld de Bijbel wordt deze periode beschreven.


Laat het duidelijk, maar vooral voelbaar, zijn dat er heel veel 'aan de gang' is. Vele mensen beseffen dat hun 'oude' leven gebaseerd was op 'schijn-veilige' fundamenten en zijn op zoek naar een nieuw waar-achtig fundament.


Alles wat geen waar-achtig-heid belichaamt, kan en zal niet blijven bestaan omdat de trilling of frequentie van de aarde stijgt en uitingen van lage trillingen hierin niet kunnen blijven bestaan. De zogenaamde 3D frequentie van de wereld hoe die er vandaag hoofd-zakelijk uitziet, vertaalt zich in steeds extremere macht, controle en onvrijheid. In deze fase van de evolutie wordt elk van ons uitgenodigd onszelf hieruit te bevrijden. Ware bevrijding gebeurt immers van binnenuit.
« Als je de schil van een ei van buitenaf breekt

 is het dood,

Als het van binnenuit wordt gebroken 

betekent het leven… »


Illustratie: katrien van lent


Mijn levende weg, wat?


In mijn levende weg laten we ons en jouw licht schijnen op onderstaande veertien domeinen met de uitnodiging om een levende shift te maken.

We worden op alle terreinen beroofd van ons vrij zijn via de systemen die gecreëerd zijn binnen deze thema’s.

Binnen elk thema heb je de keuze om je in-wikkelingsweg of je ont-wikkelingsweg te gaan.

Aan jou de keuze. Door wie of wat laat jij je leiden?  

Soevereiniteit

Jouw weg van slaaf naar soeverein

Identiteit & relaties

Jouw weg van voorwaardelijk naar onvoorwaardelijk

Gezondheid

Jouw weg van ziek naar heel 

Geboorte en sterven

Jouw weg van eindig naar oneindig  

Natuur

Jouw weg van uit verbinding naar in verbinding

Politiek & overheid

Jouw weg van macht naar kracht 

Wetenschap

Jouw weg van kennis naar wijsheid

Rechtspraak

Jouw weg van dader en slachtoffer naar zelfverantwoordelijkheid

Religie & spiritualiteit

Jouw weg van God buiten jou naar het goddelijke in jou

Opvoeding & onderwijs

Jouw weg van volgzaamheid naar zelf-leider-schap

Economie & financieel

Jouw weg van schaarste naar overvloed

Werk & leven

Jouw weg van overleven/overdive naar leven/drive

Geschiedenis

Jouw weg van leugen naar feit

Media

Jouw weg van indoctrinatie en manipulatie 

naar eerlijke en open communicatie

Het hart van onze set zit in de hart-leiding. Je kan de hartleiding apart aankopen voor 5 euro/stuk. 

Je kan deze via onderstaande knop ook gratis downloaden.  

Deze hartleiding is ook van grote waarde los van de levende weg kits

Noteer en volg jouw levende weg in ons levende weg notitieschrift. 

200 full color bladzijden A5 formaat


Verzamel je levende weg kaartenset in de handige, mooie en ecologische 'mijn levende weg-tas'


In onderstaande video's lichten we toe hoe je mijn levende weg gebruikt. 

iele vertelt het beknopt, barbele wat uitgebreider ;)

iele aan het woord

barbele aan het woord

Mijn levende weg, voor wie?


De levende weg werd ontwikkeld voor wie nood voelt aan een nieuwe of andere kijk op één of meerdere aspecten van de wereld en het leven. De kit is bedoeld voor wie zich vele vragen stelt bij de huidige ‘gang’ van zaken, voor wie zich onbegrepen voelt, voor wie zich eenzaam voelt, voor wie zich niet thuis voelt in deze wereld, voor wie angst of ongerustheid voelt voor de toekomst, voor wie verwardheid voelt, voor wie zich misschien futloos en gelaten voelt, voor wie twijfelt of begint te twijfelen aan fundamenten en waarheden waarin je altijd hebt geloofd, voor wie door het bos de bomen niet meer ziet in de vloed van informatie die langs alle kanten op ons afkomt ….


Mijn levende weg werd ontwikkeld voor wie een verlangen en bereidheid voelt om mee te bouwen aan een nieuwe, menselijke wereld.


We geven je inzichten en tools om vanuit vertrouwen aan jouw nieuw, waar-achtig en stevig levensfundament te bouwen.


Mijn levende weg is wellicht (nog) niet voor iedereen bestemd of bedoeld. Het vraagt namelijk moed en bereidheid om deze weg, om jouw levende weg te gaan.


Het vraagt moed en bereidheid om …

- in de eigen spiegel te kijken

- uit het slachtofferschap te stappen

- open te staan voor verschillende en andere visies

- echte verantwoordelijkheid voor je eigen wel-zijn-s-weg te nemen

- geen beschuldigende vingers meer te wijzen

- …


Mijn levende weg, de weg vanuit jouw waarheid


Mijn levende weg heeft tot doel jou inzichten, eye-openers, tools, hoop en moed te bieden om jouw levende weg te gaan.


Deze kit poneert niet de waarheid in pacht te hebben, maar wil jou de mogelijkheid bieden om jouw waarheid, dat wat relevant en van waarde is voor jou, te ontdekken. We tonen de mogelijkheden maar bepalen niet de (spel)regels. Dat doe jij.


Wat klopt voor jou? 

Wat werkt voor jou? 

Wat triggert jou? 

Wat resoneert met jou? 

Waartoe word jij uitgenodigd? 


Daar gaat het over. 

Dat is de essentie.


Mijn levende weg is een weg van …


~ buiten naar binnen

~ angst naar vertrouwen

~ controle naar loslaten

~ zoeken naar vinden

~ kennis naar wijsheid

~ vechten naar toelaten

~ moeilijkheden naar mogelijkheden

~ reageren naar creëren

~ onvrij naar vrij zijn

~ verdeeldheid naar eenheid

~ uit verbinding naar in verbinding


Mijn levende weg is de weg waarin en waarop je op elk moment en in elke stap voelt dat je leeft.


Een belangrijk deel van deze weg bestaat uit ons bewust worden van de illusies waarbinnen we leven en deze te transformeren.

Laat je leven alvast geen zoektocht,

maar een vindtocht zijn,

want in wezen ben je niets kwijt.

Mijn levende weg, de essentie


In essentie gaat mijn levende weg over terug her-inner-en wie je in wezen bent. 

Het her-inner-en van je essentie

Het ont-dekken van je innerlijk vuur en dat weer ontsteken.

Je innerlijk vuur (terug) ont-steken, je vuur, je ziel (terug) laten branden.


Ignite your fire was dan ook een mogelijke naam voor deze kit. Het werd echter de levende weg met het wandelend vuur op die weg. Een uitnodiging tot jouw vuur-doop en vuur-loop...

Mijn levende weg, ontstaan


Mijn levende weg is heel spontaan, heel organisch ontstaan. Het was in elk geval geen bedacht ‘plan’. 

Daarom weten we dat het klopt.


iele nam in 2019 deel aan de luchtroute met barbele (Compagnon de route). In 2021 ‘keerde ze nog een keer were’ 😉 en kwam tot zeven nieuwe doelen. Eén van deze doelen luidde: ‘Ik schrijf een e-book over nillusioneren’. Ze nodigde barbele uit om hier eens over te ‘brain’stormen (we noemen het liever ‘soulstormen’) en het gevolg hiervan was een mooie co-creatie die tot deze set leidde. Het aanvankelijke idee van een e-book voelde al snel te beperkend. Vanuit dit loslaten konden de mogelijkheden zich tonen en ontstond mijn levende weg.


Tijdens het creëren van deze kit spatte het vuur er in elk geval van af. Het was één en al vuur-werk. We maken dus werk van het vuur in ons en hopen vurig dat de vonk ook bij jou overslaat.


Levende weg workshop


Laat je tijdens de levende weg workshop begeleiden door iele en barbele op jouw levende weg.

We gaan praktisch aan de slag met de levende weg kits. Je krijgt er krachtige instant coaching en inzichten.


Contacteer ons voor meer informatie


Hoor hieronder hoe deelnemers de avant-premiere van de voorstelling van de set rond soevereiniteit hebben ervaren.

Marc

Tine De Valck | Voetzaam

Kathy

Over iele en barbeleHoe iele en barbele ervaren worden 


We wensen jou een boeiende, vervullende, sprankelende levend(ig)e wegMijn levende weg - My living way